Sve je stvar izbora

Nakon više od dve godine intenzivnog dijaloga sa građanima, stručnjacima, novinarima i poslanicima na temu unapređenja izbornog sistema, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Srbija u pokretu i Media i reform centar Niš predstavili su na manifestaciji 23. i 24. marta u Impact Hub-u u Beogradu dosadašnje rezultate rada i buduće planove.

„Dalji rad na ostvarenju suštinskih vrednosti demokratskog sistema koje se baziraju na ravnomernoj predstavljenosti građana, odgovornosti izabranih predstavnika i realnoj zastupljenosti manjina i polova u najvišem zakonodavnom telu smatramo našim zadatkom i građanskom obavezom“, rekla je direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju Milena Velojić  na manifestaciji “Srbija pred #biramkogabiram”.

Podršku daljim naporima da se proces izborne reforme nastavi i realizuje do kraja i po meri građana, pružili su partneri, prijatelji, saradnici i donatori. Direktorka Kancelarije za ekonomski i demokratski razvoj USAID-a Laura Pavlović istakla je da su decentralizacija i reforma izbornog sistema važni za evropski put Srbije.

„Bilo nam je važno da podržimo ove organizacije u njihovoj nameri da povećaju učeće građana u izbornoj reformi i da zastupaju veću povezanost građana i njihovih izabranih predstavnika. U poslednje dve godine bilo nam je drago da vidimo rast interesovanja građana za ova pitanja. Kroz različite kanale komunikacije skoro dva miliona ljudi bilo je uključeno u aktivnosti. Videli smo povećanje interesovanja i među strankama i među građanima i dobili 13 predloga izbornih sistema. Ponosna sam što smo podržali napore građanskog društva da povećaju nivo dijaloga građana i njihovih zastupnika“, izjavila je Laura Pavlović.

Inicijativa #biramkogabiram je deo projekta „Stvar izbora“ (Matter Of Choice) koji realizuje Nacionalna koalicija za decentralizaciju u partnerstvu sa Srbijom u pokretu i Media i reform centrom Niš, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID Srbija.


Decentralizaciju gledamo kao mogućnost da ljudi ostvare svoje potencijale tamo gde je njihov dom. Veliki broj glumaca i sportista nije dobilo šansu u svom gradu, a Srbija je puna šampiona! Decentralizacija treba da omogući svima da ostvare sve što mogu u svojim gradovima! Statistika pokazuje da će Srbija do 2040. godine izgubiti milion i 100 hiljada ljudi, čak iako se natalitet poveća, a razlog su migracije. Samo će Jug Srbije izgubiti trećinu stanovništva!“ – Mladen Jovanović, predsednik UO NKD

Nacionalna koalicija za decentralizaciju registrovana je 2010. godine kao koalicija 15 organizacija iz 11 gradova. Ove godine proslavila je sedam godina postajanja i rada na procesu decentraliazacije Srbije, jačanju političke moći građana i izbornoj reformi.