TRIBINA – “Profesionalna etika u onlajn medijima”

Sreda, 2. oktobar 2019. godine, 12 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Savet za štampu i OEBS pozivaju vas na tribinu “Profesionalna etika u onlajn medijima” na kojoj će se govoriti o izazovima primene Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, novoj Medijskoj strategiji, učešću onlajn medija u samoregulaciji i prednostima članstva u Savetu za štampu. 

Prisutni će se upoznati i sa najčešćim prekršajima Kodeksa, naučiće kako mediji mogu da izbegnu tužbe sudovima i žalbe Savetu za štampu zbog neovlašćenog korišćenja fotografija i kako da se pripreme za konkurs za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa.

Molimo vas da imena učesnika dostavite na mejl adresu: emil.holcer@savetzastampu.rs.
Troškovi prevoza biće refundirani. 

AGENDA

11:30 – 12:00

  • Kafa dobrodošlice

12:00 – 13:15

  • Samoregulacija i Kodeks novinara Srbije – izazovi nove Medijske strategije
  • Šta sadrže Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju
  • Koliko onlajn mediji poštuju Kodeks novinara Srbije i Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju – rezultati pilot monitoringa

13:15 – 13:45

  • Pauza za kafu, posluženje

13:45 – 15:00

  • U kojoj medi onlajn mediji učestvuju u samoregulaciji i koje su prednosti članstva Savetu za štampu
  • Kako izbeći tužbe sudovima i žalbe Savetu za štampu zbog neovlašćenog korišćenja fotografija
  • Kako pripremiti medij za konkurs za sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa

Govore:
Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu i 
Bojan Perkov, SHARE fondacija