Za studente sa simptomima koronavirusa prva “stanica” Studentska poliklinika

Zavod za zaštitu studenata

Student koji oseti simptome virusa korona treba da se javi svom izabranom lekaru u niškom Zavodu za zaštitu studenata. Ova ustanova je već unapred obezbedila sobu za zbrinjavanje takvih pacijenata, a u zavisnosti od rezultata se upućuje na dalju dijagnostiku. 

Od 682 studenta u niškim studentskim domovima, za sada je prisustvo koronavirusa potvrđeno kod dvoje, koji su u dobrom stanju. Za sve one koji osete neke od simptoma virusa postoje posebne procedure koju su utvrdili epidemiolozi, a prvi korak je poseta lekaru u Studentskoj poliklinici.

Ukoliko se utvrdi da je student oboleo od koronavirusa, izabrani lekar uz preporučenu zaštitnu opremu pregledava obolelog, radi preporučenu dijagnostiku i nakon pristizanja rezultata istog upućuju u covid bolnicu na pregled (Kliniku za infektivne bolesti KC Niš). Osim toga, izabrani lekar obezbeđuje sanitetsko vozilo kojim će oboleli biti prevežen do infektivne klinike uz korišćenje lične zaštitne opreme”, kaže dr Radomir Pešić, direktor ove ustanove. 

Infektolog koji pregleda pacijenta na osnovu težine kliničke slike odlučuje o njegovom daljem tretmanu, eventualnoj hospitalizaciji ili pacijenta upućuje na kućnu izolaciju. Kako kažu iz Studentske poliklinike, kućna izolacija traje 14 dana i preporučeno je da se ta mera sprovede u porodičnom domu. 

Ako je student sa adresom boravišta van Niša potrebno je obezbediti prevoz do mesta stanovanja, jer je zabranjeno korišćenje javnog saobraćaja za obolele pacijente. U slučaju da se mera izolacije sprovodi u Nišu oboleli se upućuje u studentski dom koji je određen kao prostor za izolaciju. U tom slučaju, obolelog studenta prevozi sanitetsko vozilo do doma” ističe dr Pešić.

Oboleli student je u obavezi da se pridržava mera koje su propisane. Svako pogoršanje zdravstvenog stanja ili potreba da se ide ka zdravstvenoj ustanovi sprovodi se pod organizacijom Zavoda za zaštitu studenata i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. 

Raspored rada Studentske poliklinike za ovu nedelju

Inače, stomatološka služba do sada nije radila, a od danas će studenti ponovo moći da zakazuju svoje preglede ali, za sada, samo u prepodnevnoj smeni.