Sve više žena pokreće sopstveni biznis

Tokom 2018. godine je dodeljeno 407 grantova za samozapošljavanje, i to u skoro dve trećine slučajeva ženama; Foto: MRCN/M.B.

Procenat žena koje rukovode poslovanjem na teritoriji Niša u poslednjih deset godina povećan je sa 25 na 30 procenata, kažu u Udruženju poslovnih žena Niš, ali je i procenat zatvaranja firmi koje vode žene mnogo veći od onih koje vode muškarci. Žene uglavnom otvaraju uslužne radnje, to su krojački i frizerski saloni i slično, mada se poslednjih godina pokreću i knjigovodstvene i informativne agencije.

Jedan od primera dobre prakse jeste firma „Kiki kore“, čija je vlasnica započela proizvodnju kora za pitu, a sada izrađuje peciva koja prodaje u celoj Srbiji i piriprema izvoz u Makedoniju.

Naša peciva izrađuju se ručno, i to se radi sa mnogo ljubavi, što kupci osete. Proizvodnja se toliko proširila da zahteva veći prostor, ali ne možemo da se proširimo jer ne uspevamo da sredimo dokumentaciju koja nam je za to potrebna“, priča Vesna Jablanović, predstavnica ove firme.

Prema rečima predsednice Udruženja poslovnih žena Niš, žensko preduzetništvo jeste razvojna šansa naše zemlje, ali je i ekonomsko osamostaljivanje žena veoma bitno.

Vesna Jevtović: „Žene se za osnivanje firmi uglavnom odlučuju posle 35. godine“; Foto: MRCN/M.B.

Procenat žena koje su na čelu firmi ne razlikuje se mnogo od situacije u Evropi, ali je kod nas mnogo toga samo na papiru. Kod nas žene zapravo ne upravljaju firmama, imovina nije u njihovom vlasništvu. Takođe smo primetili da se žene kod nas mnogo kasnije odlučuju za privatni biznis nego muškarci, tek posle 35. godine, kada završe sa nekim drugim obavezama“, navodi Vesna Jevtović, predsednica Udruženja poslovnih žena Niš.

Ovo udruženje pomaže ženama da pokrenu sopstveni posao, da razviju biznis plan i ukažu im na eventualne greške prilikom osnivanja firmi.

Prema podacima Razvojne agencije Jug, ženama preduzetnicama je prethodnih godina kroz programe Razvojne agencije Srbije dodeljeno više od deset miliona dinara.

Žene su vrlo revnosne prilikom apliciranja za bespovratna sredstva i često dobijaju subvencije države. Žensko preduzetništvo karakteriše neverovatna upornost, i to je veoma vidljivo u njihovom poslovanju. Sa takvim stavom, predodređene su za uspeh“, tvrdi Ivan Mihajlović, direktor Regionalne razvojne agencije Jug.

Podsticanje žena na samozapošljavanje

Od ukupno 23.668 nezaposlenih na teritoriji Niša, 47% su žene, a 53% muškarci. Ranijih godina je mnogo veći broj žena bio na našoj evidenciji, kaže Nataša Stanković, zamenica direktora u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, filijala Niš.

„Bez obzira na ovaj podatak, žene su i dalje teže zapošljiva kategorija i u svakom programu prilikom apliciranja imaju prednost u odnosu na muškarce. Naš program za samozapošljavanje na raspolaganju je svima koji su bez posla i žele da se bave nekim sopstvenim biznisom. Sredstva koja se dodeljuju bespovratno do sada su iznosila 180.000 dinara, a imamo najavu da će u narednoj godini biti povećana. Jedina obaveza korisnika programa je da sami sebi uplaćuju poreze i doprinose na zaradu u prvih godinu dana svog poslovanja“, objašnjava Stanković i dodaje da je tokom 2018. godine dodeljeno 407 grantova za samozapošljavanje, i to u skoro dve trećine slučajeva ženama.