Centar za devojke kroz performans „Ulično groblje“ ukazale na problem femicida

Aktivistkinje Centra za devojke danas su iz centra grada podsetile na problem femicida u našem društvu i informisale o broju ubijenih žena u Srbiji u poslednje dve nedelje.

Centar za devojke je osnovan 15. aprila 1998. godine, na inicijativu dve volonterke SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja. Cilj osnivanja Centra za devojke je bio da se kroz edukaciju i emancipaciju mladih žena radi na unapređivanju njihovog položaja u društvu.