Neophodna podrška deci koja su u sukobu sa zakonom

Nisam problem, imam problem / Foto: GRiG

Broj dece sa problemima u ponašanju koja su mlađa od 14 godina i krivično neodgovorna povećan je za čak 61% za dve godine, međutim, sistemska podrška maloletnicima često izostaje.

Grad Beograd u okviru svoje Odluke o socijalnim uslugama ne prepoznaje decu sa problemima u ponašanju kao korisničku grupu, te nema osnova za finansiranje usluga namenjenih njima. 

“Čini mi se da Beograd, koji ima dva miliona ljudi, ne bi smeo da dozvoli da kaska toliko”, kaže Nataša Raičević iz Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG, koji je realizovao kampanju javnog zastupanja dece sa problemima u ponašanju i njihovih porodica “Nisam problem, imam problem”.

U intervjuu za RTS Raičević je istakla da je za rešavanje ovog pitanja neophodno da sluha imaju kako građani, tako i donosioci odluka. Dodaje da u Srbiji ima i primera dobre prakse.

“U decembru je Jagodina usvojila odluku o finansiranju usluga u okviru Centra za socijalni rad, ali i u okviru Savetovališta baš za mlade sa problemima u ponašanju. Takođe, Grad Požarevac ima pružaoca usluge u lokalnoj zajednici koji radi sa decom koja su u sukobu sa zakonom, i na njihovoj reintegraciji. Kragujevac takođe ima pružaoca usluge”, kaže Raičević.

Govoreći o najčešćim problemima ove dece, ona objašnjava da najviše ima zloupotreba psihoaktivnih supstanci, njihove distribucije, odnosno dilovanja, i vršnjačkog nasilja.

Da bi se ovo prevazišlo, Nataša Raičević kaže da je neophodno pravovremeno prepoznati problematično ponašanje. Takođe, potreban je multisektorski pristup, odnosno bolja komunikacija između svih relevantnih aktera koji se bave decom.


Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG organizovao je finalnu aktivnost u okviru kampanje „Nisam problem, imam problem“ pod nazivom „Кoliko su nam deca i mladi zaista važni?“. Kako su poručili, oni će nastaviti da zastupaju interese dece i mladih i trudiće se da im omoguće dostupnu kontinuiranu podršku u lokalnoj zajednici.


Projekat „Nisam problem, imam problem“ Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG realizovao je u okviru projekta “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“.