Panel diskusija: Podrška i zaštita migranata u ranjivom položaju u Srbiji

Izvor: Printscreen iz filma Južno raskršće - Migranti / foto: Saša Đorđević

Četvrtak, 20. jun 2019. godine, 11 časova
Media i reform centar Niš

Cilj diskusije Podrška i zaštita migranata u ranjivom položaju u Srbiji jeste da doprinese jačanju socijalne zaštite migranata kroz dostupnije i kvalitetnije socijalne usluge i programe podrške u zajednicama.

Događaj će biti prilika da se razmene dosadašnja iskustva sa projekta Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji, predstave uspešne priče, izazovi i naučene lekcije, kao i trenutne potrebe i očekivanja korisnika i lokalnih zajednica.

Ovaj projekat omogućio je direktnu podršku institucijama socijalne zaštite angažovanjem 10 dodatnih stručnih radnika pri centrima za socijalni rad u sedam gradova i opština Srbije, kao i kreiranje i akreditaciju programa obuke za unapređenje pružanja usluga psihosocijalne podrške migrantima u ranjivom položaju.

Takođe, kroz javni konkurs u okviru projekta podržano je 11 organizacija civilnog društva da u saradnji sa lokalnim institucijama realizuju programe podrške i zaštite migranata.

Programi se sprovode u 17 gradova i opština u Srbiji, obuhvataju 12 od ukupno 16 aktivnih prihvatnih i azilnih centara u kojima je smešteno skoro 70% migranata u zemlji, i odnose se na korisnike iz svih institucija za smeštaj maloletnih migranata bez pratnje.


Agenda

11.00 – 11.10 – Uvodna obraćanja

  • Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju, Ambasada Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji
  • Jelena Ribać, koordinatorka projekta, Međunarodna organizacija za migracije u Srbiji

11.10 – 12.10 – Predstavljanje iskustava i dobrih praksi iz dosadašnje realizacije programa podrške i zaštite migranata

  • Kratke prezentacije predstavnika/-ca organizacija civilnog društva o dosadašnjoj realizaciji programa u lokalnim zajednicama

12.10 – 12.30 – Zaključci, preporuke i sledeći koraci

12.30 – 13.00 – Osveženje


Panel diskusija se organizuje u okviru projekta Unapređenje socijalne zaštite migranata u ranjivom položaju u Srbiji. Njega sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uz podršku Švajcarske Konfederacije, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRSZ) i Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu (RZSZ), i koordinaciji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije (KIRS).