Poziv: Istraživanje o interesovanjima i potrebama medijske publike u Srbiji

USAID projekat jačanja okruženja za održivost medija sprovodi istraživanje o interesovanjima i potrebama medijske publike u Srbiji. 

Cilj ovog istraživanja je upoznavanje sa stavovima, ponašanjem i potrebama domaće publike – koje tipove i formate sadržaja pretežno konzumiraju, za kakvim sadržajem imaju potrebu, u kojoj meri i na koji način bi bili spremni da plate za određeni medijski sadržaj i slično.

Poziv za dostavljanje ponuda za istraživanje o potrebama i navikama medijske publike, odnosno detaljan opis potreba, konteksta i ključnih tema istraživanja,  kao i detaljno uputstvo za slanje ponude, dostupno je na linku: Demand-side Study_ToR_IREX.

Rok za dostavljanje predloga metodologije istraživanja sa pratećim budžetom i planom sprovođenja je 26. novembar 2018.


Za sva dodatna pitanja i informacije, svi zainteresovani mogu da se jave na adresu: agalonja@irex.org.