Aktuelni IPAP – korak dalje u saradnji Srbije i NATO-a

“Republika Srbija namerava da razvija dugoročnu, suštinsku i konkretnu saradnju sa NATO-om kroz program „Partnerstvo za mir” bez težnji za članstvom u toj vojnoj alijansi i uz očuvanje vojne neutralnosti”. Ovo piše u tzv. „IPAP-u 2”, akcionom dokumentu usvojenom 7. novembra 2019. godine, kojim je do detalja regulisana buduća saradnja Srbije i NATO-a u periodu do 2021. godine.

Plan dalje definiše oblasti ove saradnje, a to su spoljna i bezbednosna politika, unutrašnja politika i ekonomske reforme, odbrambena i vojna pitanja i javna diplomatija. Planiran je i zajednički rad u upravljanju u kriznim i planiranju u vanrednim situacijama, kao i zaštiti tajnih podataka.

Detaljnije informacije o sadržaju ovog akcionog plana, i o tome na kojim sve poljima sarađuju Srbija i NATO, pogledajte u prvoj epizodi serijala “Srbija i NATO – pogled ka budućnosti” u produkciji Media i reform centra Niš.