Analiza upravljačkih kapaciteta malih i srednjih preduzeća u Gradu Nišu

Foto: fejsbuk Protecta

Četvrtak, 25. april 2019. godine, 10:30 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA predstaviće  studiju  “Analiza upravljačkih  kapaciteta  malih  i srednjih  preduzeća  u  Gradu  Nišu”. 

Studija je nastala kao rezultat aktivnosti u realizaciji projekta „Unapređenje upravljačkih kapaciteta MMSPP u Gradu Nišu“, koji je OCD PROTECTA realizovala u partnerstvu sa Ekonomskim  fakultetom  iz Niša.

Rezultati su dobijeni anketiranjem vlasnika/menadžera malih i srednjih preduzeća u Gradu Nišu po pitanjima relevantnim  za  formalizaciju/profesionalizaciju procesa upravljanja, kao   i   praksi   upravljanja   ljudskim  resursima  i  dolaženja  do talentovanih  kadrova,  a  posebno  menadžera,  koje  oni primenjuju u svojim preduzećima.

Na konferenciji će govoriti:

  • Milan Stefanović, koordinator projekta, PROTECTA
  • Prof. dr Suzana Stefanović, autor studije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu