Javni poziv organizacijama civilnog društva, udruženjima i medijima za predlaganje tema od javnog interesa

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i usvojenim Mehanizmom utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Gradska opština Pantelej u saradnji sa Media i reform centrom u Nišu upućuje poziv građanima sa svoje teritorije, građanskim i strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama odnosno svim organizacijama civilnog društva, da predlože teme od javnog interesa koje će biti predmet medijskih projekata u oblasti javnog informisanja.

Građani odnosno njihova udruženja učestvuju u izboru tema o kojima su zainteresovani da budu informisani putem lokalnih, regionalnih i centralnih medija slanjem svojih predloga na zvanične mejl adrese Gradske opštine Pantelej: pantelej@gmail.com i Media centra: info@mirc.rs zaključno sa 31. avgustom 2020. godine.

Nakon prikupljenih predloga na ovaj način, Gradska opština Pantelej, u saradnji sa Media i reform centrom u Nišu, organizovaće javnu raspravu sa predstavnicima zainteresovane javnosti, na kojoj će biti sumirani svi prispeli predlozi i definisane najvažnije teme u oblasti javnog informisanja za koje su žitelji Panteleja iskazali najveću zainteresovanost.

Kroz ovaj proces, predložene i odabrane teme biće sastavni deo predstojećeg konkursa za medijske projekte, koje će sufinansirati Gradska opština Pantelej u cilju unapređenja informisanja i potpunijeg obaveštavanja građana na svojoj teritoriji.

Još jednom pozivamo organizacije civilnog društva koje aktivno deluju u Nišu, kao i predstavnike medija, da se uključe u predlaganje tema o kojima javnost treba da bude informisana i da, neposrednim učešćem, kreiraju proces javnog informisanja u ovoj lokalnoj zajednici.

O terminu javne rasprave koja će biti organizovana u skupštinskoj sali GO Pantelej bićete naknadno obavešteni.

Media i reform centar Niš