Kako bi i Niš što pre dobio strateški dokument koji bi definisao kako će se grad i građani nositi sa izmenjenom klimom, organizacije civilnog društva sastavile su takozvanu Mapu puta, koja je i zvanično predata gradskoj većnici zaduženoj za zaštitu životne sredine Sonji Milojković. Mapa puta sadrži korake koje je potrebno preduzeti da bi se došlo do Plana za prilagođavanje na klimatske promene. 

Uspostavljanje stručnog tima, plan obezbeđivanja političke podrške i neophodnih resursa, analiza promene klime i uslova – ovo su samo neke od aktivnosti predviđene Mapom puta. Jedan od njenih tvoraca prof. dr Slobodan Milutinović navodi da prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove sada ima veliki značaj, ali da se sa tim merama treba početi što pre.

Treba imati u vidu da što se kasnije počne – više će da košta. Danas postoje fondovi koji mogu da pomognu u merama adaptacije. Ceo svet se udružio da smanji efekte klimatskih promena i da poveća kapacitete adaptacije”, navodi.

Ti fondovi se, kaže, otvaraju, biće otvoreni i za nas, samo je neophodno da Niš zna šta želi i kako da do njih dođe.

Ako udružimo kvantume znanja i napore koje mogu da podnesu  javna uprava, civilni sektor, akademska zajednica i građani, onda postoji nada da ćemo mi ove mere adaptacije moći da sprovedemo”, objašnjava profesor Milutinović.

Na pres konferenciji organizovanoj povodom završetka projekta i Mape puta, Nebojša Rančić iz Media i reform centra Niš istakao je da je prilikom formiranja tima ljudi koji će raditi na Mapi puta vodilo se računa da deo bude iz akademske, stručne zajednice i civilne zajednice.

Na organizovanim vebinarima učestvovali su članovi poslovne zajednice, privredne komore, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici javne uprave, Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Sekretarijata poljoprivrede, Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj, kao i energetski menadžer Grada Niša”, navodi.

Projekat izrade Mape puta podržao je i resorni sekretarijat, kao i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, navodi Rančić. Kada su predstavnici civilnog društva predali Mapu puta gradskoj većnici, oni su sa njom održali sastanak gde se, kaže, detaljnije razgovaralo o idejama za očuvanje očuvanje životne sredine, ali i o samoj mapi.

Iako zakon ne obavezuje na donošenje ovako jednog dokumenta on je važan jer može pomoći u planiraju, kaže Olivera Milošević iz organizacije „Zeleni ključ“.  Ona smatra da je ohrabrujuće je što su kroz budžet već planirana sredstva koja mogu da pomognu u izradi planskih dokumenata, jer su potrebna velika sredstva, ali najvažnije je da postoje  razumevanje i saradnja.

Od strane civilnog društva ima zaista dobrih predloga i rešenja, ne samo ukazivanje na probleme već i ukazivanje na moguća rešenja. Ako ovako nastavimo sa aktivnostima, ja se nadam da hoćemo, mislim da nas ipak čekaju neka bolja vremena“, dodaje Miloševićeva.

Ona smatra da su ovakvi planovi i strategije izuzetno važni, jer je to dobar način da se donosioci odluka i nosioci vlasti spreme za izazove, vezane za zaštitu životne sredine, koje pred nas stavlja Evropska Unija.

Čitavu pres konferenciju pod nazivom „Predstavljanje Mape puta-Niš Klima 2020“ možete pogledati klikom na link.

Mapu puta – Niš Klima 2020 možete preuzeti ovde.