Međunarodni dan podrške žrtvama torture

Četvrtak, 27. jun 2019. godine, 12 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Međunarodna mreža pomoći (IAN) i Centar za ljudska prava – Niš organizuju konferenciju za novinare povodom Međunarodnog dana podrške žrtvama torture.

Tortura je apsolutno zabranjena Konvencijom UN protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, koja je stupila na snagu 26. juna 1987. godine.

Prema Krivičnom zakonu Srbije, čl. 137 odnosi se na zlostavljanje i mučenje, što spada u grupu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina.

Na pres-konferenciji će govoriti:

  • Jelena Lončarević, IAN Beograd, koordinator projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture“
  • Nikola Kovačević, Beogradski centar za ljudska prava, saradnik na projektu
  • Lidija Vučković, Centar za ljudska prava – Niš, lokalni koordinator projekta „Sveobuhvatna akcija protiv torture