Najava festivala „Vilindeca iz Vilin Grada 2”

Udruženje AzBuki poziva vas na pres-konferenciju povodom predstojećeg festivala „Vilindeca iz Vilin Grada II“. Ovaj festival prvenstveno je namenjen deci sa intelektualnim smetnjama i invaliditetom, deci bez roditeljskog staranja i deci sa smetnjama u razvoju radi njihovog uključivanja u normalne tokove savremenog društva.

Cilj ovog festivala jeste da se istakne da su deca kao i sva ostala, da ih situacija u kojoj se nalaze ili posebne potrebe ne razlikuju od druge dece, tj. da i oni mogu pobediti izazove, uz pomoć svojih vršnjaka – osnovaca i volontera.

Medijima će se obratiti:

  • Emilija Andrejević, AzBuki
  • Marija Cvetković, Dečiji kulturni centar Niš