„Novi Zakon o lobiranju – izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava i podizanje svesti javnosti“

Utorak, 15. oktobar 2019. godine, 11 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Transparentnost Srbija, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji organizuje radionicu pod nazivom

„Novi Zakon o lobiranju – izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava  i podizanje svesti javnosti“

Na okruglom stolu učestovaće eksperti organizacije Transparentnost Srbija i Agencije za borbu protiv korupcije, koji će predstaviti novi Zakon o lobiranju (zakonski okvir, pravila lobiranja, registrar i evidenciju u vezi sa lobiranjem).

Cilj okruglog stola je da upozna predstavnike lokalnih samouprava sa novim zakonskim rešenjima o lobiranju i da poveća njihove, kao i kapacitete preduzetnika, lokalnih medija i civilnog društva za praćenje primene novog Zakona o lobiranju i podzakonskih akata iz ove oblasti.

Napomena: Za učesnike koji dolaze sopstvenim prevozom predviđena je nadoknada troškova putovanja. (Za prevoz sopstvenim automobilom potrebno je doneti račun za gorivo sa datumom na dan održavanja okruglog stola ili dan ranije).

Podaci za gotovinski račun su Transparentnost Srbija, Palmoticeva 31, Beograd, PIB 100133637 (ili karta za autobuski prevoz). 

Osoba za kontakt i potvrdu učešća:

Zlata Đorđević, ts@transparentnost.org.rs 011/30 33 827.


Agenda:

11.00 – 11.10 Uvodna reč

11.10 – 11.45  Novi Zakon o lobiranju (zakonski okvir, pravila lobiranja, registrar i evidencija u vezi sa lobiranjem) – Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija

10.45 – 11.00  Obaveze lobiranih lica i organa javne vlasti (najznačajnije obaveze iz podzakonskih akata i osnovne odredbe iz Kodeksa ponašanja učesnika u lobiranju) – Danijela Milić, samostalni savetnik u Grupi za lobiranje u Sektoru za sukob interesa i pitanja lobiranja Agencije za borbu protiv korupcije

12.00 – 12.20  Slučajevi iz prakse sa elementima lobiranjaZlata Đorđević, istraživač Transparentnosti Srbija

12.20 – 13.00  Diskusija

13.0014.00  Ručak

Okrugli sto namenjen je predstavnicima lokalnih samouprava, novinarima i organizacijama civilnog društva koji prate ili su zainteresovani za oblast lobiranja.