Okrugli sto – „Javnost rada preduzeća u vlasništvu države i gradova“

Ponedeljak, 17. jun 2019. godine, 11 sati
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Okrugli sto je prevashodno namenjen predstavnicima javnih, javno-komunalnih i drugih preduzeća u vlasništvu Republike Srbije, APV i jedinica lokalne samouprave, novinarima, organizacijama civilnog društva koje su zainteresovane za pristup informacijama od javnog značaja i predstavnicima privrede. Skup je otvoren i za druge zainteresovane građane.

Na skupu ćemo raspravljati o sledećim temama.

  • Koje su ključne novine u nacrtu izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a koji su glavni problemi u primeni tog zakona?
  • Kako preduzeća u vlasništvu države, gradova i opština moraju da obezbede javnost svog rada i koliko oni poštuju te zakonske obaveze?
  • Kakve bi efekte imalo nameravano ukidanje mogućnosti da građani traže informacije od dela preduzeća u vlasništvu države, koja preduzeća bi bila izuzeta i na koji način građani i mediji mogu uticati na to da se njihova prava ne umanje?

Uvodna izlaganja će dati:

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija
Rodoljub Šabić, advokat iz Beograda 

Nakon izlaganja uvodničara i diskusije na okruglom stolu, predstavnici TS Zlata Đorđević i Nemanja Nenadić održaće kratku radionicu sa predstavnicima organizacija civilnog društva, novinarima i drugim zainteresovanima, gde će objasniti kako se mogu uputiti zahtevi privrednim društvima u vlasništvu države ili lokalne samouprave, šta može da bude predmet zahteva, kakvi se odgovori mogu očekivati u praksi i kakvu pomoć u vezi sa time može pružiti Transparentnost Srbija.

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite do petka, 14. juna, na ts@transparentnost.org.rs