Osam vekova autokefalnosti

Centar za crkvene studije, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu i Međunarodni centar za pravoslavne studije predstavili su izdanja posvećena Srpskoj pravoslavnoj crkvi povodom osam vekova autokefalnosti.

Prof. dr Dragiša Bojović, upravnik Centra za crkvene studije i Centra za vizantijsko-slovenske studije, istakao je da izdanja ovih centara predstavljaju veliki doprinos naučnoj oblasti u godini jubileja Srpske pravoslavne crkve.

Ova tri centra od 2016. godine krenula su sa pripremama za izdavanje broja tematskog časopisa 16, koji je dvotomni, nosi naziv ’Sv. Sava i osam vekova srpske crkve’. U potpunosti je posvećen jubileju, a ovo je prvi put da se srpski časopis pojavljuje u dva toma. Ovaj 16. broj samo je jedno veliko finale svega onoga što je rađeno prethodnih godina. Najviše je radova koji se bave kulturnom istorijom srpske crkve“, ističe prof. Bojović.

Pre devet godina održan je i naučni skup „Stefan Nemanja i Toplica“ sa kog je izašao i istoimeni zbornik, dok je ranije ove godine održana centralna proslava u Eparhiji niškoj, gde je i potvrđeno ono što je tada promovisano, a to je da je Toplica rodno mesto srpske crkve i srpske države.

Bojović ističe da ne treba ni zanemariti i ostala dela, koja su objavljena tokom godine, i kaže da Niš i te kako ima čime da se pohvali u ovoj godini jubileja Srpske pravoslavne crkve.

Sekretar Međunarodnog centra za pravoslavne studije doc. dr Kristina Mitić osvrnula se na petnaestogodišnji rad, i dodala da je upravo ovaj zbornik kruna rada.

Ova tri centra upravo povezuju crkvu i univerzitet, kao što bi rekla jedna naša profesorka, kao svest i savest ovoga društva. Održano je više promocija dvobroja, koji spada u grupu M24 katerogije naučnog časopisa. Prvi tom 16. broja posvećen je sprskom arhiepiskopu Sv. Savi, a drugi tom istoriji Srpske pravoslavne crkve, odnosno kulturi i umetnosti iz njenog okvira tokom osam vekova. Časopis okuplja radove iz bogoslovlja, a mogu ih objaviti filolozi, pravnici, arhitekte, jednom rečju ih možemo nazvati misionarima“, ističe Mitić.

Sledeća promocija ovog časopisa biće održana na Univerzitetu u Kragujevcu, 15. oktobra.