Pozitivna i negativna diskriminacija Roma u medijima

Mediji o Romima često izveštavaju stereotipno, što je često uzrok diskriminacije. Da li je tako bilo i u protekloj godini? Koliko su Romi zastupljeni u medijima u Srbiji? Na koji način mediji izveštavaju o Romima? Da li mediji poštuju Kodeks novinara Srbije kada izveštavaju o nacionalnim manjinama? Postoji li diskriminacija Roma u medijima, i da li je ona pozitivna ili negativna? Ovo su neka od pitanja na kojima će se govoriti na gradskom forumu.

Na forumu će govoriti:

  • Maja Kamenov, Odbor za ljudska prava Niš
  • Turkijan Redžepi, produkcija RomaWorld
  • prof. dr Jelena Vučković, profesorka na predmetu Medijsko pravo na Filozofskom i Pravnom fakultetu
  • Tamara Milojević, moderatorka

Iz organizacionih razloga, potrebno je potvrditi prisustvo na događaju slanjem mejla na info@mirc.rs.

Građani i građanke moći će uživo da prate i komentarišu gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili posredstvom Twitter-a korišćenjem #gradskiforum.