Gradski forum: KAKO IZGLEDA VAZDUH U NIŠU?

ilustracija: MRCN

Izolovane PM čestice tokom protekle nedelje u Nišu su prelazile i 200 mg, dok je dozvoljena granica 50. Ovakvi rezultati merenja zagađenja vazduha zbunjuju građane koji, sa jedne strane, zahtevaju reakcije nadležnih, a sa druge savete lekara – kako da se zaštite.

Da li su ovakvi rezultati merenja uobičajena pojava u sezoni loženja? Koliko je vazduh zaista zagađen i opasan po zdravlje ljudi? Da li je potrebno i koje mere preduzeti? Ima li razloga za brigu?

O ovim i drugim pitanjima pozvani su da govore:

  • Aleksandra BrzakovićSekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Niša
  • predstavnik Instituta za javno zdravlje Niš
  • prof. dr Amelija ĐorđevićFakultet zaštite na radu u Nišu
  • Olivera MiloševićZeleni ključ
  • Miloš Boškovićaktivista
  • Zorana Ristić, moderatorka

Građani i građanke će moći uživo da prate i komentarišu Gradski forum na Facebook stranici Media i reform centra Niš, kao i da postavljaju pitanja i ostavljaju komentare na samom događaju, ili posredstvom Twitter-a korišćenjem #gradskiforum.


Gradski forum deo je projekta „Partnerstvo za održivi razvoj“ koji realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva. Cilj je povećanje učešća građana u održivom razvoju zajednice kroz iniciranje redovne i direktne komunikacije između građana i predstavnika vlasti, ali i jačanje saradnje i komunikacije organizacija civilnog društva i medija sa nosiocima vlasti i insitucijama, što predstavlja osnovu svakog demokratskog procesa.