Radionica – Kako napisati dobar projekat

Utorak, 29. oktobar 2019. godine, 12 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Društvo novinara Niša poziva sve zainteresovane predstavnike medija, projekt menadžere, lokalne samouprave i pojedince na radionicu “Kako napisati dobar projekat”.  

Od uvođenja projektnog finansiranja nije bilo ozbiljne i utemeljene edukacije o pisanju projekata. U sasvim malom broju medija u Srbiji postoji pozicija projekt menadžera. Rezultat svega toga su loše napisani projekti, bez jasne teme i ideje projekta sa budžetskim pozicijama koje nisu prihvatljive organima koji raspisuju konkurse. Projekti su veoma često nalik onima koji se pišu za nevladine organizacije i udruženja građana bez jasno istaknutog medijskog sadržaja. Budžeti su najčešće predimenzionirani i ne prate projektne aktivnosti koje se moraju ogledati u budžetu. 

Neke od tema koje radionica obuhvata su: 

Zašto su projekti loše napisani?
Šta spada u opšte greške prilikom pisanja projekta?
Kakav treba da bude budžet?
Kako da lokalne samouprave čitaju i razumeju medijske projekte?


Kontakt osoba:
Danijela Ivanković, predsednica Društva novinara Niša
064 86 96 605, 064 21 22 022