Srbija i NATO – sajber bezbednost

Posledica nagle integracije Interneta u skoro sve oblike ljudske delatnosti je povećana ranjivost savremenog društva od sajber napada. Internet je deo kritične globalne infrastrukture i mnogi drugi bitni servisi savremenog društva (e-Trgovina, e-Bankarstvo…) sve više zavise od Interneta i česta su meta sajber napada.

Zato sajber bezbednost više ne može da se posmatra odvojeno od bezbednosti u realnom svetu. Šteta koja nastane kao rezultat sajber napada je stvarna i izaziva stvarne posledice i u fizičkom svetu.

Kolike su pretnje od sajber napada, i zašto se više ne mogu posmatrati od prtenji u realnom svetu, tema je nove epizode serijala o saradnji Srbije i NATO-a.