Svetski dan bez duvanskog dima – nema dokaza da nikotin sprečava koronavirus

Foto: pixels.com

Tokom pandemije koronavirusa u javnosti je bilo mnogo kontradiktornih infomacija o putevima prenošenja, prevenciji i lečenju ove zarazne bolesti, koji nisu utemeljeni u nauci i medicinskoj praksi. Jedna od njih je da nikotin deluje preventivno na koronavirus. Iz Instituta za javno zdravlje Niš upozoravaju da je za ovakvu tvrdnju neophodno da postoje naučno utemeljeni dokazi, kojih još uvek nema, a u međuvremenu se treba držati proverenih informacija, koje nam stavljaju na uvid najrelevantnije međunarodne i nacionalne zdravstvene institucije.

Svetska zdravstvena organizacija je od početka pandemije nadvosmisleno podsećala na povećan rizik za obolevanje od COVID-19 za osobe koje su pušači duvana, i to na dva nivoa. Prvo, manipulacijom duvanskim proizvodima, kao što su cigarete, nargile, elektronske cigarete i slično, znatno se povećava rizik od infekcije virusom (ali i drugim patogenima) kontaminiranim rukama, odnosno kontaktom sa ustima i licem. Drugo, duvanski dim dovodi do strukturnih promena u disajnim putevima, do oštećenja i veće propusnosti epitela, lakšeg prianjanja patogena, upalnih procesa, fibroza i slično“, kaže dr Čedomir Šagrić iz Instituta za javno zdravlje Niš i dodaje da pušenje istovremeno smanjuje odbrambenu moć organizma, jer slabi funkciju imunih ćelija i produkciju antitela, te se povećava šansa za obolevanje i težu kliničku sliku kod obolelih.

Na osnovu prispelih podataka iz Kine, SZO navodi da su među pacijentima, kojima je dijagnostifikovana pneumonija povezana sa COVID-19, izgledi za napredovanje bolesti (uključujući i smrt) bili 14 puta veći kod ljudi sa istorijom pušenja u poređenju sa nepušačima. Pušenjem duvana u organizam se unosi veliki broj hemikalija odgovornih za pojavu vodećih poremećaja zdravlja (kardiovaskularne i maligne bolesti), ali istovremeno negativnim efektima na imuni sistem korisnike duvanskih proizvoda čini ranjivijim i za obolevanje od zaraznih bolesti, kakva je COVID-19“.

O štetnosti pušenja naročito je važno ukazati na Svetski dan bez duvanskog dima, a ove godine u središtu pažnje je zaštita mladih od manipulacije duvanske industrije i sprečavanje upotrebe duvana i duvanskih proizvoda među mladima.

Duvanska industrija već decenijama namerno i strateški primenjuje agresivne i dobro finansirane taktike kako bi učinila duvan i nikotinske proizvode privlačnim mladima. Interna dokumenta duvanske industrije otkrivaju da iza marketinških kampanja i dizajniranja duvanskih proizvoda, koji imaju za cilj privlačenje mladih korisnika, stoje dubinska istraživanja i proračunati pristupi. Time se u milione ljudi koji svake godine umiru od duvanskog dima regrutuju i novi potrošači – mladi ljudi“, upozorava Šagrić.

Ciljevi globalne kampanje „Svetski dan bez duvana 2020“ jesu da otkrije taktike manipulacije duvanske i srodnih industrija namenjene mladima, da mlade informiše o tim taktikama i podstakne na borbu protiv pušenja, kao i da osnaži uticajne ljude za odbranu i zaštitu mladih od duvanskih industrija, kažu iz Instituta za javno zdravlje Niš.

Brojne su metode koje duvanske industrije koriste da privuku mlade ljude, kaže Šagrić, jedna od njih je upotreba privlačnih ukusa – voća, žvakaćih guma i bombona, što ih podstiče da potcene zdravstvene rizike i počnu da puše.

Tu su još i elegantno dizajnirani i atraktivni duvanski proizvodi, koji se mogu lako nositi, promocija novih proizvoda kao onih koji ‘smanjuju štetu’ ili su ‘zdravija’ alternativa konvencionalnim cigaretama iako nauka takve tvrdnje do sada nije dokazala. Veliki uticaj na mlade ima i sponzorisanje slavnih i uticajnih ličnosti i brendiranje događaja, čime se promovišu duvan i duvanski proizvodi, marketing na prodajnim mestima koja posećuju deca i mladi, pozicioniranjem duvanskih proizvoda u blizini slatkiša, grickalica ili gaziranih sokova. Prodaja cigareta na komad, i to u blizini škola, čini ih jeftinim i deci i mladima lako dostupnim“, upozorava Šagrić i dodaje da na mlade negativno utiče i skriveno reklamiranje duvanskih proizvoda u filmovima, TV emisijama i onlajn sadržajima, kao i automati za prodaju cigareta na mestima koja oni posećuju, čime se narušavaju propisi o zabrani prodaje duvanskih proizvoda maloletnicima.

Poražavajuća statistika

Istraživanje Global Youth Tobacco Survey (GYTS) među učenicima uzrasta 13–15 godina u Srbiji za 2017. godinu pokazalo je da je u tom periodu više od 16% učenika koristilo neki od duvanskih proizvoda: 11% pušilo je cigarete, 9% nargile, a 6,2% elektronske cigarete. Više od polovine učenika (58,9%) bilo je izloženo duvanskom dimu kod kuće, a 58,3% studenata na javnim mestima. Cigarete je u prodavnici ili na kiosku kupilo 70,4% učenika koji trenutno puše. Njih 82,6% nije bilo sprečeno da ih kupi zbog toga što su mlađi od 18 godina. Skoro polovina učenika (47,3%) uočila je poruke protiv duvana u medijima, dok je nešto više od polovine (54%) videlo  reklame ili druge oblike promocije duvanskih proizvoda na mestima gde se prodaju cigarete. Da je pasivno pušenje štetno za njihovo zdravlje, smatra 61,5% učenika, a 82,2% studenata podržava zabranu pušenja na javnim mestima.