„Ujedinjeni u razlikama – socijalna inkluzija migranata kroz umetničke performanse“

Utorak, 14. maj 2019. godine, 12 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA organizuje konferenciju „Ujedinjeni u razlikama – socijalna inkluzija migranata kroz umetničke performanse“.

Edukativne radionice i umetničke aktivnosti koje predstoje imaju za cilj socijalnu inkluziju migranata.

Projekat „Ujedinjeni u razlikama – socijalna inkluzija migranata kroz umetničke performanse“ realizuje PROTECTA u saradnji sa Zavodom za vaspitanje omladine iz Niša, uz podršku Međunarodne organizacije za Migracije (IOM).

Na konferenciji će govoriti:

  • Milan Stefanović, koordinator projekta, PROTECTA
  • Sanja Živković, Zavod za vaspitanje omladine Niš
  • Milan Mijović, organizator, Forum teatar