ZA BOLJI POLOŽAJ ROMA I ROMKINJA U NIŠU

Petak, 14. jun 2019. godine, 11 časova
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Grad Niš, u skladu sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja 2016–2025, radi na unapređenju njihovog položaja. Kroz lokalni akcioni plan, od budžetiranih deset miliona dinara, polovina je potrošena na 24 stipendije srednjoškolcima i na renoviranje i opremanje Romskog kulturnog centra.

Kako bi se taj niz aktivnosti nastavio, organizacija Roma world radi na usvajanju novog, petogodišnjeg plana i nastavak budžetiranja.

Više o ovome govoriće:

  • Turkijan Redžepi, Roma world, projekt menadžer
  • Osman Balić, predsednik YUROM centra
  • Suzana Jovanović, koordinatorka mobilnog tima za socijalnu inkluziju Roma