Završna konferencija Fonda za jug Srbije

Sreda, 30. oktobar 2019. godine, 11:30 sati
Media i reform centar Niš, Obrenovićeva 38

Predstavnici Fonda za jug Srbije pozivaju vas na završnu konferenciju za novinare na kojoj će, uz prisustvo partnera i grantija, predstaviti rezultate rada. Na konferenciji će se razgovarati i o institucionalizaciji Fonda, a dobitnici grantova predstaviće svoja iskustva, ostvarene rezultate i buduće planove.

Nakon konferencije predviđen je koktel za sve prisutne.

Fond za jug Srbije sufinansirao je projekte i aktivnosti kako bi u opštinama i gradovima ovog dela zemlje podržao organizacije građanskog društva koje rade na unapređenju položaja građana i građanki, kao i na razvoju svojih zajednica. Projekti su obuhvatili sledeće oblasti.

  • Nauka u službi građana
  • Aktivizam i volonterizam mladih
  • Javni interes na lokalnom nivou
  • Učešće građana u donošenju odluka – pokretanje softvera za participaciju na lokalu
  • Podrška preduzetništvu
  • Brendiranje juga Srbije

Fond za jug Srbije nastao je kao rezultat višegodišnjeg rada konzorcijuma organizacija civilnog društva iz Niša na polju jačanja konstruktivnog uticaja civilnog sektora na društvene promene na jugu Srbije. Projekat „Fond za jug Srbije“ sprovode Media i reform centar Niš, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Proaktiv, ENECA i Centar za razvoj liderstva, uz finansijsku podršku Fondacije braće Rokfeler (RBF).