Da li svi imamo pravo na slobodno kretanje gradom?

Život bez prepreka i poteškoća korisnicima invalidskih kolica je moguć, a kao primer svim ostalim gradovima može poslužiti Roterdam. Ovaj holandski grad je 2017. dobio nagradu Access City Award kojom Evropska komisija nagrađuje one koji osiguraju jednak pristup punom gradskom životu za osobe sa invaliditetom i progres u ovoj oblasti.

Britanac Stiv Vilkinson je 2008. godine najavio prvi Međunarodni dan korisnika invalidskih kolica želeći da tako podigne vidljivost ovog dela populacije. Vilkinson je u brošuri naveo da su ciljevi obeležavanja ovog dana promocija pozitivnih uticaja na korisnike invalidskih kolica, zahvalnost svima koji ovoj populaciji omogućavaju nesmetan život i pokušaj da se svima obezbede invalidska kolica jer desetine miliona ljudi širom sveta nemaju uslove da ih nabave.

Nišlije koje koriste invalidska kolica kažu da im najviše teškoća pravi to što se ne poštuju zakoni i ne reaguje se na njihovo kršenje. Iako je pravni okvir koji se odnosi na osobe sa invaliditetom zaokružen 2011, njihova ljudska prava su ugrožena, a najviše pravo na slobodno kretanje.