Kako da sakupite novac za promenu u svojoj zajednici?

Dobre ideje koje potiču iz zajednice lakše se realizuju uz podršku, naročito ako ona dolazi od ljudi iz te sredine. Tome, između ostalog, služe lokalne fondacije, a kako se one osnivaju, predstavio je tim Trag fondacije.

Ovo je pravo vreme za osnivanje lokalnih fondacija, jer je situacija u zemlji znatno izmenjena. Ranije su promene dolazile sa nacionalnog nivoa, a danas se sve više stvari dešava na lokalu i postoji veliki broj lokalnih inicijativa koje pokušavaju da reše neka pitanja u svojoj zajednici, a često ne mogu da dobiju nikakvu pomoć jer su im velike fondacije nepoznate i nedostupne“, priča Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstvo u Trag fondaciji, koja se više od 20 godina bavi podrškom lokalnim inicijativama.

Ona kaže da su se u zemljama u okruženju, kao što su Mađarska i Hrvatska, lokalne fondacije pokazale kao dobar model, a i primeri iz Srbije daju slične rezultate. Ovakve fondacije postoje u Obrenovcu, Zaječaru i Novom Pazaru.

Lokalna fondacija u Obrenovcu nastala je nakon velikih poplava koje su zadesile ovaj kraj, ali i je i posle toga nastavila da radi uspešno, objašnjava Vjekoslav Vuković, koordinator za filantropiju u Trag fondaciji.

Obrenovac je imao akutni fokus. Grupa mladih volontera okupila se zbog humanitarne krize. Imali su podršku sa svih strana, a oni su preusmeravali sredstva u zajednicu, jer su imali uvid u to šta je kome neophodno. Postoje već šest godina, promenili su se prioriteti i sada ta fondacija najviše liči na ono što mi ovim programom želimo da podržimo. Oni imaju komšijski fond preko kog podržavaju male inicijative na lokalu, oprobali su se i u prikupljanju novca, robe i obezbeđivanju besplatnih usluga“, kaže Vuković.

Prema rečima Nenad Stojanovića, koji je uz podršku Trag fondacije pokrenuo Deli prostor u Nišu, ključ uspeha svake inicijative jeste svest o tome da lokalne probleme neće rešiti niko sa strane.

Moramo da shvatimo da niko drugi neće da dođe da sredi naše dvorište. Ne treba da nam ljudi iz Traga dođu i kažu da sredimo međublokovsko zelenilo. Ako se komšije same ne organizuju, ništa od toga. Samo im treba crvić da ih na to pokrene, i upravo bi to bila uloga niške fondacije – da ih opremi ili novcem, ili dobrim primerima“.

Šta su lokalne fondacije?

Lokalne fondacije prisutne su u jednom gradu ili okrugu, određene su geografski, ali ne i tematski. Okupljaju ljude koji mogu da spoje one sa idejom sa onima koji imaju resurse da te ideje sprovedu, objašnjava Mitrovićeva.

Te fondacije u samom okrugu pronalaze sredstva da podrže lokalne inicijative, neformalne grupe, organizacije u nekim malim akcijama. Što je još bitnije, lokalne fondacije služe kao neka vrsta inspiracije građanima, a građani imaju ideje. U razgovoru sa ljudima, nismo se susreli ni sa jednom osobom koja u prvih pet minuta nije mogla da kaže šta njenoj zajednici nedostaje, bilo da je reč o ekološkom problemu, kulturnom ili sportskom sadržaju i slično. Svi su govorili da im ipak nedostaje neko ko bi pokrenuo ljude ka rešenju problema“, priča Mitrovićeva.

Prema rečima Vukovića, osim što bi pružala novčanu i stručnu pomoć, lokalna fondacija mogla bi da bude mesto susreta, mesto gde se promoviše solidarnost, i mesto koje promoviše filantropiju, odnosno davanje za opšte dobro, gde značajan deo sredstava dolazi iz lokalne sredine, i vraća se u zajednicu preko projekata.

Za prijavljivanje na program „Fondacija našeg kraja – Zajednica se pita“ potrebno je okupiti bar troje ljudi, preporuka je da budu iz različitih oblasti kako bi generisali što više iskustva i znanja. Formular se može popuniti onlajn, a može se skinuti i poslati mejlom. Rok je 16. mart do 17 sati. Nakon toga, Trag fondacija pravi uži izbor, zatim posećuju odabrane i dogovaraju se o načinu na koji mogu pokušati osnuju fondaciju. Grupa koja se upusti u proceduru treba da prikupi 15.000 dolara od kompanija i pojedinaca, u čemu će im pomoći Trag fondacija, koja na sakupljenju sumu dodaje još 15.000 dolara, što će predstavljati početni fond za proces registracije.