Koji je put Srbije u procesu evroatlantskih integracija?

„Oko nas su svuda zemlje koje su članice NATO-a ili zemlje koje su ozbiljno u procesu evroatlantskih integracija. Da li jedna država može u multipolarnom svetu da bude izvan takvih procesa? Ako bi se odgovorilo sa ’ne’, to bi bilo nešto što prkosi pravilima logike“, rekao je profesor Pravnog fakulteta u Nišu dr Nebojša Ranđelović na gradskom forumu posvećenom evroatlantskim integracijama Republike Srbije.

Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji je u toku, a što se tiče vojnih saveza – naša zemlja još uvek ima status neutralne države. Profesor Ranđelović navodi da je ovakav status primamljiv u svetu koji ima nekoliko vojnih saveza, ali upozorava da je pitanje da li je moguća apsolutna vojna neutralnost.

Naša saradnja je daleko intenzivnija sa zemljama koje pripadaju NATO paktu, nego sa drugim zemljama. To je činjenica koju moramo da sagledamo ako mislimo da idemo u korak sa evrointegracijama“, podvukao je on.

Politička i geopolitička iskustva zemalja koje su ušle u NATO i Evropsku uniju, naveo je profesor Ranđelović, nisu ni pozitivna, ni negativna – već nužna.

To su sad kako-tako stabilne države, gde stanovništvo živi drastično bolje nego pre trideset godina. To još uvek nije ono što su zamišljali, ali ako im se postavi pitanje da li im je bolje – svako će reći da je bolje“, istakao je profesor Ranđelović.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu Boban Stojanović naveo je da proces evropskih i evroatlantskih integracija Srbije teče sporo. Međutim, on je istakao da su osnovni ekonomski partneri Srbije prvenstveno zemlje koje pripadaju Evropskoj uniji, a da veliki deo njih pripada i NATO-u.

Kada je reč o vojnoj neutralnosti, profesor Stojanović saglasan je sa profesorom Ranđelovićem.

Imamo za sada dosta stabilnu tu željenu poziciju neutralnosti, ali u ekonomskom smislu ćemo najverovatnije morati da se vežemo za evropske i evroatlantske integracije“, podvukao je profesor Stojanović.

Najvažnije je, naveo je profesor Stojanović, napraviti sistem koji je u skladu sa najrazvijenijim i politički najstabilnijim državama. Međutim, on upozorava da je nemoguće izgraditi takav sistem u izolaciji ili ukoliko se Srbija veže za zemlje sa kojima ekonomski najmanje sarađuje.

Profesor Nebojša Ranđelović podvukao je da Srbija u ovim procesima ne treba da se rukovodi emocijama, već interesima, a profesor Boban Stojanović istakao je na kraju da nije potrebno formalno članstvo, ali da je potrebna izgradnja modernog društva u Srbiji po ugledu na razvijena društva.


Tekst je nastao kao deo projekta “Serbia and NATO – Greece experience” podrzanog od strane Severnoatlantskog saveza.