Konkurs za učešće na projektu „Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“

Foto: eneca.org.rs

Udruženje ENECA,  u okviru  programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Vlada Kraljevine Švedske, a implementira Beogradska otvorena škola (BOŠ), raspisuje konkurs za učešće na projektu „Učešće MMSPP sektora u kreiranju javnih politika kao preduslov stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji“.

Cilj projekta je ojačavanje kapaciteta mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) nišavskog okruga za učešće u procesu donošenja odluka, transferom znanja i veština za izradu i predstavljanje javnih politika, kao ključnog instrumenta javno-privatnog dijaloga.

Pravo prijave na konkurs imaju sva mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnici (MMSPP) iz Nišavskog okruga, bez obzira na delatnost i period poslovanja.

Odabranim korisnicima projekta biće pružena podrška u vidu treninga i radionica, kao i mentorske podrške u izradi i predstavljanju javnih politika.

Očekivani reziltati projekta su:

  • Definisani problemi MMSPP sektora u poslovanju i komunikaciji sa javnim sektorom.
  • Organizovani radionica i treninzi za korisnike projekta.
  • Mapirani ključni stejkholderi u procesu kreiranja i usvajanja javnih politika za MMSPP sektor.
  • Ojačani kapaciteti 10 MMSPP-a za izradu i predstavljanje praktičnih politika.
  • Izrađena studija javne politike i siže javne politike.
  • Javna politika dostavljena donosiocima odluka.
  • Šira javnosti upoznata sa izrađenom javnom politikom.
  • Realizovane promotivne aktivnosti.

Za sve dodatne informacije vezano za konkursnu dokumentaciju i uslove prijave možete se obratiti na mejl konkurs@eneca.org.rs ili na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306.

Popunjene prijavne formulare treba poslati na mejl: konkurs@eneca.org.rs, a u subject-u mejla potrebno je navesti Prijavni formular – Naziv pravnog lica.

Prijavni formular možete pronaći ovde.

Poslate prijave se ne vraćaju.  Za sve dodatne informacije možete kontaktirati udruženje ENECA na brojeve telefona 018/528-228, 018/240-306 ili mejlom na konkurs@eneca.org.rs.