Saopštenje NKD-a: “Nova dokumenta potvrđuju: gubici niškog aerodroma rezultat republičkog upravljanja”

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) izdala je saopštenje u kom tvrdi da je niški aerodrom najveće gubitke imao u periodu kada je država preuzela upravljanje nad njim. U nastavku prenosimo saopštenje u celosti.

Finansijski gubitak aerodroma u Nišu nastao je u najvećoj meri u četvrtom kvartalu 2018. godine, kada je centralna vlast uveliko preuzela aerodrom. To potvrđuju zvanična dokumenta Aerodroma Niš koja su dostavili NKD-u u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama od javnog značaja.

Finansijski bilans na kraju trećeg kvartala pokazuje da Aerodrom Niš krajem septembra 2018. g. beleži gubitak u iznosu od oko 1,1 milion dinara. Taj gubitak se do kraja godine povećao na 13,3 miliona dinara.

Drugim rečima, od ukupnog gubitka od preko 13 miliona dinara, čak 83% je nastalo u periodu od oktobra do decembra 2018. godine. Republika je Aerodrom preuzela u junu 2018. g. kada je Skupština Grada Niša donela sramotnu odluku o poklanjanju.

Dokumenta ukazuju i da je tvrdnja direktora Aerodroma da je prilikom preuzimanja Aerodrom imao gubitak od 17 miliona netačna. Naime, u odgovoru NKD-u Aerodrom se poziva na nalaze iz revizorskog izveštaja u vezi sa pogrešnim proknjiženjem dve uplate Grada u ukupnom iznosu od oko 9,5 miliona dinara. Ipak, u još neizmenjenom izveštaju za drugi kvartal stoji da je Aerodrom Niš poslovao sa dobitkom u tom trenutku. Čak i da uzmemo svih 9,5 miliona dinara kao gubitak Aerodroma u prva dva kvartala, što bi bilo neispravno, opet nikako se ne dolazi do navodnog gubitka od „17 miliona dinara“ koje je ostavilo prethodno rukovodstvo po tvrdnjama direktora Kneževića.

Nalaz iz revizorskog izveštaja zapravo otvara ozbiljnije pitanje – da li je ukupan gubitak od 13 miliona dinara na kraju 2018. godine zapravo daleko veći, možda čak i preko 20 miliona dinara? Revizorski nalaz svakako ne utiče samo na netačnost izveštaja za drugi kvartal, već i drugih kvartala, kako se jasno navodi u revizorskom izveštaju.

Pasus iz revizorskog izveštaja o poslovanju Aerodroma Niš

Konačni iznos finansijskih gubitaka JP Aerodrom Niš i dalje nije poznat javnosti, i svakako je veći od 13 miliona dinara. Ipak, ono što sada jeste izvesno i što se sa sigurnošću može reći jeste da je gubitak od 12 miliona dinara nastao samo u četvrtom kvartalu 2018. godine pod punom kontrolom republičkog rukovodstva.