Šta je GDPR i zašto nas se tiče?

Danas gotovo svaki aspekt našeg života može biti praćen i zabeležen. Svaka fotografija, internet pretraga, kupovina, putovanje… U savremenom svetu naše lične informacije su vredna roba, zbog čega ih kompanije širom sveta prikupljaju, čuvaju ali i prodaju. Ali oslanjajući se na prava koja je doneo GDPR, građani mogu vratiti kontrolu nad svojim podacima.