Studenti iniciraju izgradnju javnog toaleta pristupačnog i osobama sa invaliditetom

Foto: Departman za komunikologiju i novinarstvo

Kako bi Niš dobio još javni toalet pristupačan i osobama sa invaliditetom, grupa studenata sa Filozofskog fakulteta u Nišu pokrenula je inicijativu „Jednak pristup”. Kako bi došli do najboljeg rešenja razgovarali su i sa udruženjima osoba sa invalidetotm, a cilj je da ovaj predlog predstave nadležnima u Gradskoj upravi.

Od sedam javnih toaleta, koliko ih ima u Nišu, samo jedan je pristupačan i osobama sa invaliditetom. Manjak javnih toaleta, nemogućnost da ih koriste svi, a često i nehigijenski uslovi u njima, motivisali su studente Filozofskog fakulteta da pokrenu ovu inicijativu pod sloganom „Osnovna potreba, a ne privilegija”.

„Nažalost, mnogo problema koji postoje u Nišu, ali i u celoj Srbiji, pokazuju nam da se prava osoba sa invaliditetom nedovoljno ostvaruju. Jedan od većih problema je upravo nepristupačnost. Imali smo prilike da razgovaramo sa osobama sa invaliditetom iz organizacija kao što su ‘IZ kruga’, ‘Udruženje distrofičara Niš’ i ‘Udruženje studenata sa hendikepom’, kako bismo taj problem bolje razumeli. Oni su samo potvrdili sve što smo i sami uočili – njima grad nije dovoljno pristupačan”, kaže Aleksandra Pešić, PR inicijative.

Cilj kampanje im je da njihov glas dopre do gradskih vlasti, kako bi im ukazali na hitnost rešavanja ovog problema. 

„Do tada, stupamo u kontakt sa organizacijama osoba sa invaliditetom, kako bismo bolje razumeli njihove probleme, i pokrenuli saradnju. Takođe, trudimo se da putem društvenih mreža podignemo svest o postojanju ovog problema, i da pokrenemo naše sugrađane. U planu je i obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra, naravno, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom”, dodaje Pešićeva.

U razgovoru sa članovima udruženja saznali su da se situacija u gradu, kada je reč o arhitektnonskim barijerama, popravlja, ali da i dalje ima mnogo mesta za poboljšanje.

„Mnoge javne institucije nemaju rampe za invalidska kolica, neke rampe su i previše strme, te samim tim, oni ne mogu ni da ih koriste. Uz to, postojanje samo jednog javnog toaleta prilagođenog osobama sa invaliditetom nije dovoljno za grad veličine Niša. Postoji mnogo toga na čemu se mora raditi kako bi se položaj osoba sa invaliditetom popravio, a da bi se to poboljšalo na nacionalnom nivou, mora se krenuti od lokalne zajednice”, ističe ona. 

Ona dodaje da bi kampanja trebalo da se završi obeležavanjem Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kada će jedna invalidska kolica pokloniti onome kome su najpotrebnija.

Inicijativa „Jednak pristup“ pokrenuta je u okviru projekta „Dijalog za budućnost“. Ovaj projekat realizuje se u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, a sprovode ga UNESCO, UNICEF i UNDP. Jedan od pobednika projekta za našu zemlju je grupa studenata završne godine Komuniciranja i odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu – Aleksandra Pešić, Sonja Mijalković, Miša Vučković i Stefan Petrović.

Dalje aktivnosti ove inicijative koju su pokrenuli studenti možete pratiti na njihovoj Fejsbuk i Instagram stranici.