Kako bi bogata priroda, istorijski spomenici i brojni gradovi i sela koji se nalaze na starom rimskom putu Via Militaris bili primamljivi i dostupni turistima, pokrenut je projekat Koridor za održivi razvoj turizma. Ideja je da se javne institucije i privatne kompanije Srbije i Bugarske povežu, kako bi zajedno očuvali i promovisali kulturno istorijska nasleđa koja se nalaze na ovom putu.

Stari rimski put i vekovna veza između istoka i zapada bio je inspiracija za projekat saradnje Srbije i Bugarske, koji uz podršku Evropske unije stvara mogućnost za održivi razvoj turizma u ovom regionu. Pored razvoja turizma jedan od najvažnijih zadataka projekta je i očuvanje životne sredine.

Pokušali smo da u akcionom planu stavimo akcenat na ekologiju i zaštitu turističkih organizacija”, kaže Tatjana Panić Živković, menadžerka sektora za razvoj infrastrukture i održivi razvoj u Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug. Ona dodaje da je cilj ohrabriti lokalno stanovništvo da upozna ovaj deo regiona i njegove najvažnije prirodne i kulturne atrakcije kroz stvaranje novih turističkih destinacija.

Partneri iz Bugarske i Srbije sumirali su rezultate na nedavno održanoj konferenciji  u Nišu, na kojoj je napravljen i plan za narednih pet godina. Akcionim planom su definisane konkretne akcije koje bi trebalo da budu realizovane kako bi Via militaris opet postao živa turistička atrakcija”, navodi Tatjana Panić Živković.


Projekat “Via Militaris-A Corridor for Sustainable Tourism Development”/”Via Militaris-Koridor za održivi razvoj turizma”, sprovode Regionalna razvojna agencija Jug u parnerstvu sa Agencijom za ekonomski razvoj iz Kostinbroda, i biće kofinansiran od strane Evropske Unije, kroz INTERREG-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.

Via Militaris – drevni balkanski koridor

Prvo što bi Rimljani izgradili nakon osvajanja neke oblasti bili su putevi. Rimski vojni put, koji je spajao Singidunum (Beograd) i Vizant (kasnije Carigrad, a danas Istanbul) prelazio je preko celog Balkanskog poluostrva. U Niškoj kotlini nalazila se jedna od najvažnijih raskrsnica celog Balkana. Odavde je vodilo čak šest puteva ka raznim stranama, a Via militaris je vodio prema Serdici (Sofiji). 

Puteve, koji su mogli da opstanu vekovima, gradili su rimski vojnici, a služio je i za prevoz robe i trgovaca, putovanja hodočasnika i lokalnih ljudi. Put bi uglavnom išao pravolinijski, a kada bi naišao na stenovita mesta, bio je usecan u stene, kao što je to bio slučaj u Đerdapskoj klisuri. 

Duž puta nalazio se veliki broj građevina, koje su imale zadatak da pruže udobnost putnika. Usput se često nailazilo na prenoćište i poštanske stanice, uglavnom pored nekog većeg naselja. 

Ovim putem su se odvijala i preantička kretanja, da bi kasnije Via Militaris postao čuveni Carigradski drum.