Reforma javne uprave proces je koji traje godinama – to nije samo slučaj sa našom zemljom, takva su iskustva i evropskih zemalja. Oni koji u procesu reforme učestvuju uvek naglašavaju da je neophodno vreme da se rezultati vide. Ipak, nije samo vreme važna odrednica, važni su i ljudi koji tu reformu sprovode. Ko su ljudi koje ne vidite iza šaltera, a rade u javnoj upravi? Odgovor leži i u priči koju smo napravili sa jednim od državnih službenika.

Dara Gravara Stojanović je šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Kao državni službenik radi 10 godina, a kao recept za dobre rezultate navodi – morate da volite ono što radite.

Kako ona ističe, promena kulture ponašanja je suštinska stvar na kojoj mora da se radi.

Ako ja svaki dan dolazim na posao, a ne dolazi mi se na taj posao, mi taj sistem ne možemo da promenimo. To znači i da onaj državni službenik koji se vidi, koji je u direktnom udaru, odnosno, u direktnoj komunikaciji sa građanima mora potpuno da promeni svoju kulturu ponašanja i to je suštinska stvar na kojoj mora da se radi”, ističe Gravara Stojanović.

Dok govori da veruje da uprava može da bude po meri svih građana, šefica odseka za E-upravu Ministarstva za državnu upravu put do dobre uprave vidi u digitalizaciji.

Cilj nam je da papira više nema da jednostavno sve možemo elektronski da završavamo, i da će svaki građanin znati tu uslugu koja mu je potrebna da završi elektronski – nama je cilj da država bude tehnološki napredna i digitalno pismena. Daću vam primer ovog prostora u kome smo – ovo je prostor koji je takođe deo MDULS i u ovom prostoru se za manje od 3 godine obučilo 30.000 građana. Reći ću građana zato što su to i državni službenici i građani”, kaže ona.

Kao važan korak navodi usvajanje Zakona o elektronskoj upravi – reč je o jednom od krovnih zakona tako da, kako objašnjava, sada svi ostali propisi moraju da budu usklađeni sa njim.

Prošlog meseca smo usvojili program razvoja elektronske uprave za naredne tri godine koji takođe pokazuje, ne samo našim građanima nego i EU i svim članicama EU u kom pravcu mi hoćemo da idemo u narednom periodu. To je proces koji mora da uključi sve, to vam je tim – mi smo svi jedan tim, vlada RS je tim koji ima za cilj da pobedi ovu utakmicu”, ističe Gravara Stojanović.

Za izazove sa kojima se svakodnevno susreće voli da kaže – to vam je kao utakmica.

„Ja se bavim i sportom, nacionalnim sportom, olimpijskim sportom, igram kao reprezentativac i svaki put kad dođem na posao u svoju kancelariju, ja se osećam kao da oblačim dres i kao da svaki dan igram novu utakmicu za ovu državu, kaže Gravara Stojanović.

Kada ne nosi dres državnog službenika, nosi dres nacionalnog tima – zato smo se našli u beogradskom Hajd parku, gde karling reprezentacija Srbije ima svoje kondicione treninge.

„Prepreke na koje nailazimo u državnoj upravi, kako i na utakmicama, su nama samo izazovi koje mi vrlo lako savladavamo. Ono što moram da kažem, s obzirom da Evropska unija pomaže, vrlo, vrlo pomaže u reformi javne uprave. Mi smo često pobeđivali na evropskim prvenstvima i pobeđivali smo sami. Šta to znači? To znači Evropska unija nam pomaže da razvijemo reformu, da je poboljšamo, ali mi to moramo sami. Za to nam treba volja, za to nam treba snaga, ali ja mislim da mi to imamo”, objašnjava Gravara Stojanović.