Znameniti stranci u Nišu – Florens Mo

Izbijanje Balkanskih ratova kao i vojni uspesi tokom Prvog svetskog rata izazvali su veliko interesovanje engleskih putopisaca, novinara i ratnih izveštača za naše krajeve. Simpatije koje je britanska javnost gajila prema Srbiji doprinele su da se u Londonu 23. septembra 1914. godine osnuje Englesko-srpski potporni fond, humanitarno društvo za pomoć ratom zahvaćenoj Srbiji.

Na molbu tadašnjeg predsednika opštine Živka Stoiljkovića, na čelo Englesko-srpskog dečijeg doma u Nišu dolaze dve Engleskinje – Florens Mo i Džin Rankin.

Florens Mo je uradila idejno rešenje zgrade, a arhitektonski projekat Doma osmislio je čuveni niški arhitekta Julijan Djupon. 

Florens Mo i Džin Rankin uvele su puritanski način vaspitanja zasnovan na čvrstim religioznim osnovama. Zato se način života u Domu mogao uporediti sa engleskim školskim sistemom. Upravnica Florens Mo stanovala je u Domu, a deca su je zvala Sestra majka. Za nju kažu da je bila stroga, ali pravična i dobra, te su je sva deca mnogo volela.

Nemačka vojska zaposela je Dom 1944. godine. Deca su izbačena iz objekta, a Florens Mo je jedno vreme provela i u logoru Crveni Krst. Kasnije bila prebačena u Dom za ratnu siročad u Negotinu.

Florens Mo i Džin Rankin umrle su 1953. godine, a po ličnoj i testamentalnoj želji sahranjene su na pravoslavnom groblju u zajedničkoj grobnici.