Put ka samostalnosti i kreativni beg od svakodnevnih briga

Emilija Arsić Mladenović uspešno savladave osnove šivenja; Foto: MRCN/M.B.

Emilija Arsić Mladenović završila je Fakultet zaštite na radu, samohrana je majka, radila je različite poslove i trenutno uči za krojača. Osim što krojački kurs koji pohađa vidi kao šansu da izuči zanat, znači joj jer je namenjen osnaživanju ugroženih žena.

Mislim da su žene kod nas malo povučene i treba da se podstaknu da bi ostvarile svoje potencijale. Pošto sam nezaposlena, stalno gledam oglase za posao i vidim da se krojači uvek traže. Uz to, kao dete sam volela da crtam modele, ali nikada nisam otišla u tom pravcu. Sada mi je palo na pamet da bih time mogla da se bavim, jer volim da kreiram, pa bih volela i da sašijem nešto što sama osmislim“, priča Arsić Mladenović.

Zanat uči zahvaljujući Otvorenom klubu iz Niša od krojačice Ljiljane Vojinović, koja već godinama pomaže ženama koje žele ovim da se bave, a nemaju uslova za klasičan kurs.

Ljiljana Vojinović: “Šivenje je kreativan i dobar način da se skrenu misli od svakodnevnih briga”, Foto: MRCN/M.B.

Čast mi je što sam deo ove priče, jer želim da žene nauče da rade na pravi način, i da sebi omoguće sredstva za život, ali i da skrenu misli od svakodnevnih briga. To opušta, kreativno je, a mogu i da se osamostale i da zarađuju od šivenja“, smatra Vojinović.

Bitan deo celokupne obuke je i psihološka podrška koja je obezbeđena svim polaznicama.

Psiholog je sa ženama prvo radio uvodne razgovore, izradio lične kartone svake od njih, i tako stekao uvid u njihove probleme, strahove, porodične statuse, kao i u kakavom okruženju žive“, objašnjava Marinković.

Psiholog sada ima plan podrške za svaku korisnicu, jer im je u mnogim situacijama pomoć više nego potrebna.

Osim obuke, žene dobijaju i psihološku podršku, a obezbeđeni su im i razgovri sa potencijalnim poslodavcima; Foto: MRCN/M.B.

Neke od njih bore se za starateljstvo nad detetom, neke su pretrpele emotivno ili fizičko nasilje, neke su korisnice socijalne pomoći ili imaju druge probleme. Psiholog predlaže mere, organizuje grupne i pojedinačne radionice i razgovore. Kod svih korisnica za sada su primećeni strah i nesigurnost, preispituju sebe da li su u stanju da se nose sa svim ličnim problemima i da uspešno završe obuku. Tu je glavna uloga psihologa u vidu pomoći, savetovanja i osnaživanja“.

Osim obuke i psihološke podrške, ženama se obezbeđuju i razgovori sa potencijalnim poslodavcima nakon što steknu sertifikate za zanate koje su odabrale.

I ovaj korak je veoma bitan, jer će navesti žene da izađu iz kuća, a vrlo su nesigurne. Ovako mogu da vide da imaju šanse da se usavršavaju, rade povremeno, a naravno i da budu angažovane u nekom trenutku, jer neke od njih nikada u životu nisu radile“, priča Marinković.

Projekat „Žene mogu! – Podrška zaposlenju ugroženih žena“ Otvoreni klub realizuje u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).