Informativni program nacionalnih televizija – građanima se stvara privid stvarnosti

Na RTS-u i RTV-u delimično se ispunjava javni interes, dok na TV Pink, TV Happy, TV 02 i TV Prva preovladava velika neprofesionalnost. Ovo je utvrđeno analizom informativnih programa javnog servisa i komercijalnih televizija u Srbiji koju je radila Novosadska novinarska škola (NNŠ). Analitičari kažu da ih najviše zabrinjava što se u informativnim emisijama nisu pojavljivale teme koje su bile od javnog interesa u drugim medijima, i ističu da se na RTS-u to nikako nije smelo dogoditi, dok se lokalni mediji spominju samo kroz ljudske priče ili kulturne manifestacije.

U programima javnih servisa uočena je pristrasnost, nekritičko izveštavanje, prećutkivanje aktuelnih događaja, prikriveno oglašavanje, što je za javne servise obaveza propisana zakonom, rekla je Milica Janjatović, istraživačica Novosadske novinarske škole. Ona je istakla da opozicija nije bila vidljiva uopšte, sem kada je bio aktuelan sastanak vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odakle su se prenosile samo činjenice kada će se održati sledeći sastanak.

Miica Janjatović

„Nije bilo inicijative da se kvalitativno priča o toj temi, da se kaže šta se želi postići, šta se postiglo, koji su izazovi. U tom periodu je i opozocija bila van parlamenta, tako da ni to nije problematizovano. Nisu se svi politički akteri uključili u javnu debatu na javnom servisu“, ističe Janjatovićeva.

Centralne informativne emisije javnih servisa, kako se navodi u analizi NNŠ-a, razlikuju se po manipulaciji koja je bila i više nego očigledna na komercijalnim televizijama. Janjatovićeva dodaje da je na komercijalnim televizijama prisutna čista propaganda i promocija vladajućih aktera, dok na javnim servisima postoji privid društveno-odgovornijeg izveštavanja i veće uključenosti različitih subjekata, ali da se opet govori o raznim nivoima neprofesionalizma, a ne o primeru dobre prakse i primeru izrazito loše prakse. I analizom jutarnjih programa komercijalnih televizija utvrđeno je slično: ne čuje se glas druge strane, ne čuje se kritika vlasti. Ona posebno ističe da se ni o jednoj temi od javnog interesa nije diskutovalo kritički, već su to uglavnom bili manipulativni govori.

Prof. dr Siniša Isakov naglašava da u informativnim emisijama moraju da se čuju potrebe građana i da se zadovolje potrebe javnosti. Isakov kaže da se u emisijama često govori o građanima, ali da oni retko kada govore, iako je osnovna misija javnih servisa upravo da artikuliše mišljenja građana i prenese njihov glas. Prof. Isakov ističe da su žene u medijima malo prisutne, iako imamo predsednicu Skupštine, premijerku, ministarke…

Prof. dr Siniša Isakov

Neki od predloga i preporuka za bolji rad javnih servisa jesu da se poveća vidljivost i pristup opozicije, da se građani uključe u postavljanje pitanja, da žene dobiju više udela u govoru, kao i da se ne zapostavljaju nacionalne manjine i nagluvi i slabovidi ljudi, te da se njima u potpunosti prilagodi program javnih servisa. Analitičari zaključuju da medijsku pažnju treba da dobiju događaji koji zaista imaju javni interes.