Lokalni resursi za razvoj zajednica – donacije Fonda za jug Srbije

Predstavnici Fonda za jug Srbije pozivaju vas na pres-konferenciju na kojoj će prezentovati devet organizacija podržanih na nedavno završenom konkursu. Tom prilikom će predstavnici organizacija civilnog društva koje rade na unapređenju položaja građana i građanki, i na razvoju zajednica južne Srbije potpisati ugovore o donaciji.

Uz podršku Fonda, ove organizacije radiće na unapređenju položaja mladih, ostvarivanju javnog interesa u lokalnim medijima, na većem učešću građana u odlučivanju, razvijanju preduzetništva i nauke u službi građana kao i na promociji identiteta juga Srbije.

Fond za jug Srbije nastao je kao rezultat višegodišnjeg rada konzorcijuma organizacija (Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Proaktiv, ENECA, Centar za razvoj liderstva i Media i reform centar Niš) na polju jačanja aktivnog uticaja civilnog sektora na razvoj i društvene promene na jugu Srbije, uz finansijsku podršku Fondacije braće Rokfeler (RBF).

Na pres-konferenciji će govoriti:

  • Olivera Canić, Proaktiv
  • Marija Marinković, Nacionalna koalicija za decentralizaciju
  • Aca Ilić, ENECA
  • Ljubica Maksimović, Centar za razvoj liderstva
  • Nebojša Rančić, Media i reform centar Niš