Neophodno kvalitetnije izveštavanje o EU integracijama

Novinari i OCD: Gde je interes građana u procesu EU integracija? Foto: T.Dj

Ako bi sutra bio održan referendum o ulasku Srbije u EU, 47 odsto gradjana bi glasalo za, pokazuje poslednje istraživanje Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije o evropskoj orijentaciji. Istovremeno, 64 odsto njih smatra da su reforme važne i to nezavisno od procesa EU integracija.

Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju, smatra da su građani ili nedovoljno informisani, odnosno da ne razumeju proces evropskih integracija, ili imaju  predrasude o EU, što pokazuje i anketa koju je sproveo Media i reform centar Niš.

Neinformisanost građana i nedovoljno razumevanje procesa EU integracija bili su neki od povoda za radni sastanak pod nazivom „Gde je interes građana u procesu EU integracija?“, održanog 31. maja u Nišu.

“Ideja je da novinari i predstavnici organizacija civilnog društva iz Niša razgovaraju o mogućnostima buduće saradnje, a sve sa ciljem boljeg izveštavanja o procesu EU integracija”, objašnjava Velojić.

Dragan Petković, član UO Južne vesti i Aleksandar Đorđević, savetnik za medije i odnose s javnošću Delegacije EU u Srbiji / Foto: T.Dj

Od 2008. do danas postoji negativan trend u izveštavanju kada su u pitanju EU integracije, ističe Dragan Petković, član UO Južnih vesti, i dodaje “Lokalni mediji imaju značajnu ulogu u izveštavanju o EU integracijama, i kod njih je, u poređenju sa nacionalnim medijima, primetno pozitivno izveštavanje, i bavljenje temama od javnog interesa. Međutim, ono što građani treba da shvate jeste da evropske integracije nisu nikakav uslov, nikakva pravna forma, već da one rezultiraju boljim životom, a to je nešto što je nama potrebno.”

Aleksandar Đorđević, savetnik za medije i odnose s javnošću Delegacije EU u Srbiji / Foto: T.Dj

Sa ciljem kvalitetnijeg informisanja građana o EU integracijama, ali i o samom životu u EU, Britanski savet već treću godinu realizuje medijske posete EU. Savetnik za medije i odnose s javnošću Delegacije EU u Srbiji  Aleksandar Đorđević, istakao je da je glavni cilj ovakvih putovanja da novinari dobiju priliku da izveštavaju o temama koje su značajne za javnost, na kreativniji i analitičniji način. “Želimo da novinarima omogućimo da na osnovu sopstvene teme i istraživanja pronađu paralele i vide kako su neki problem, koje primećuju u svojoj zajednici, rešeni u nekim evropskim zemljama. U saradnji sa ambasadama zemalja članica novinarima pružamo logističku podršku, a sve sa ciljem da informisanje građana podignemo na viši nivo” objašnjava Đorđević.

 

Ovaj radni sastanak  realizovan je u saradnji sa inicijativom „Progovori o pregovorima“, koju je 2013. pokrenula Beogradska otvorena škola (BOŠ). Osnovni cilj Inicijative jeste da doprinese evropeizaciji Srbije kroz promociju transparentnog i odgovornog procesa vođenja pregovora o pristupanju EU, te se bavi praćenjem procesa pregovora.

“Želimo da priču o evropskim integracijama svedemo na svakodnevni život, jer građani moraju da kažu koje su njihove potrebe, ali i da znaju šta je ono što ih pristupanjem Evropskoj uniji čeka,” ističe Vanja Dolapčev iz Beogradske otvorene škole.

Milena Velojić, direktorka Nacionalne koalicije za decentralizaciju i Vanja Dolapčev, Beogradska otvorena škola / Foto: T.Dj

Na današnjem sastanku novinari i predstavnici civilnog sektora su podelili iskustva i zaključili da je o temama koje se odnose na evropske integracije neophodno izveštavati jezikom koji je svakome jasan, zatim da teme u vezi sa evropskim integracijama ne moraju, i ne treba da budu nužno političke, kao i da im treba pristupiti na što kreativniji način.