“Prijateljska vatra”

Krajem Drugog Svetskog rata, na području Niša se desio oružani sukob između savezničkih snaga, Crvene armije i američke avijacije. Ovaj incident se dogodio 7. novembra 1944. godine, ubrzo po oslobođenju Niša, u kome su bile smeštene snage Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Avijacija Sjedinjenih Američkih Država je iznenada napala grad Niš i kolonu vozila Crvene armije koja se kretala drumom Niš-Aleksinac.

Ceo događaj je i dan danas obavijen velom tajne.

Pokušali smo da u razgovoru sa istoričarima i pretražujući arhivske materijale saznamo više o samom događaju.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.