Ustanove

 • Grad Niš
 • Gradonačelnik: Dragana Sotirovski
 • Adresa: 7.juli Niš
 • Tel/fax:018/50-45-45
 • E-pošta: info@ni.rs
 • Branislav Kačar– Većnik za omladinu i sport branislav.kacar@gu.ni.rs
 • Slobodan Ranđelović- Većnik za poljoprivredu slobodan.randjelovic@gu.ni.rs
 • Sonja Milojković- Većnica za zaštitu životne sredine sonja.milojkovic@gu.ni.rs
 • Adriana Anastasov- Većnica za kulturu i turizam andriana.anastasov@gu.ni.rs
 • Nenad Stanković- Većnik za planiranje i izgradnju nenad.stankovic@gu.ni.rs
 • Marija Randjelović- Većnica za obrazovanje
 • Miroslav Đokić- Većnik za saradnju sa gradskim opštinama, inspekcijskim službama, javnim i javno komunalnim preduzećima
 • Predrag Stojanović- Većnik za finansije
 • USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU – „MARA“
 • Direktor: Marina Milanov
 • Adresa: Sestre Baković, 18000 Niš
 • Tel: 018/291-972