Zaštitnik građana: Romima potrebna dodatna pomoć tokom pandemije

Romi koji žive u naseljima bez struje i vode posebno su ugroženi tokom pandemije, naglasio je u saopštenju povodom Međunarodnog dana Roma zaštitnik građana Zoran Pašalić. On je još jednom apelovao na nadležne da su građanima koji žive u tim naseljima potrebne dodatne mere pomoći. 

Neodgovarajući uslovi života onemogućavaju poštovanje preventivnih mera tokom pandemije i izlažu pripadnike romske zajednice većem riziku, zbog čega je zaštitnik građana apelovao na nadležne da se dodatno angažuju i pomognu Romima u ovim nesvakidašnjim okolnostima.

Veliki broj pripadnika romske zajednice u Republici Srbiji, posebno porodice koje žive u neformalnim naseljima, u veoma su teškom položaju. Apelujem na nadležne organe da učine dodatne napore kako bi se ublažile posledice pandemije koje mogu biti vrlo vidne u socijalnom i ekonomskom segmentu života romske zajednice“, navodi Pašalić.

Većina romskih naselja u Republici Srbiji nema pristup vodi, struji niti internetu i nisu u prilici da održavaju osnovnu higijenu, niti da deci omoguće praćenje školske nastave putem interneta, navodi Zaštitnik građana

Pandemija virusa kovid-19 traje već godinu dana i potrebne su dodatne mere pomoći i zaštite prava pripadnika romske zajednice. Očekujem da jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijama se nalaze romska naselja u potpunosti postupe po preporukama koje smo im uputili prošle godine“, kaže Pašalić.

Podsećamo, prema poslednjem popisu, u Srbiji živi više od 147.000 pripadnika te nacionalne manjine i najugroženiji su deo populacije. Svetski dan Roma ustanovljen je 1990. godine, upravo sa ciljem da ukaže na težak položaj Roma, a u znak sećanja na Prvi međunarodni kongres Roma koji je održan početkom aprila 1971. godine u Londonu.